24 Ιανουαρίου 2010

Άδειες για αιολικά στη Λακωνία.

Απο την ιστοσελίδα της ΡΑΕ μαζέψαμε τις άδειες που έχουν
εγκριθεί για τη Λακωνία και για κάθε Δήμο χωριστά.
Αξιοσημείωτο η Μάνη, ποιυ αν και την άφησαν εκτός ΠΑΠ
στο Χωροταξικό Σχεδιασμό, εντούτοις έχουν εγκριθεί τα
περισσότερα MW.
Δήμος Βοιών......Δικλάδι.........3-12-02...... 1,8 MW
Δήμος Μονεμβασιάς....Αλώνι Ελληνικού...14-4-06... 4,8 MW
Δήμος Μολάων.....Μάλι Μάδι........13-10-06...... 7,65 MW
Δήμος Μολάων.....Κατάρτι Τούρλες...4-7-08.......17,00 MW
Δήμος Μολάων.....Μουτζούρι Κουπιά..15-5-09......5,10 MW
Δήμος Μολάων.....Τούρλα Κορδελίζα..15-5-09......9,35 MW
...................................ΣΥΝΟΛΟ......39,10 MW
Δήμος Ζάρακα...Κοντοράχη Λαμπόκαμπος...7-1-09...11,70 MW
Δήμος Ζάρακα...Σπαρτίλα Κάρκανο........7-1-09...7,20 MW
Δήμος Ζάρακα...Γκρόπες Ράχη Γκιώνη.....2-4-09...20,40 MW
Δήμος Ζάρακα....Ράχη Λούτσα Ράχη Γκιώνη.15-5-09...10,20 MW
.......................................ΣΥΝΟΛΟ......49,50 MW


Δήμος Οιτύλου.........Πελαγία.......7-6-07.....34 MW
Δήμος Οιτύλου Γυθείου..Μεγάλο Κοτρώνι...2-4-09...20 MW
Δήμος Οιτύλου Ανατ.Μάνη...Προφήτης Ηλίας...25-6-07...34 MW
Δήμος Οιτύλου Ανατ. Μάνης..Σαγγιάς...22-5-08...32 MW
Δήμος Ανατ. Μάνης...Πορί Στούρα...2-4-09...16 MW
..................................ΣΥΝΟΛΟ....136 MW

..............................ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ...231,2 MW.


Αναρτήθηκε στό ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ κλικ
Πίστη μας είναι πώς θα πρυττανεύσει η λογική και δεν θα υλοποιηθούν..οψόμεθα.

Ζάρακας και ΕΟΕ

Σοβαρότερο και επείγον ζήτημα είναι το εξής: Αυτοί που υπέγραψαν τις
θέσεις και τα σχόλια της ΕΟΕ υπέγραψαν (αποδέχτηκαν) και την
υπαναχώρηση της από την προηγούμενη θέση που είχε (είχαμε) εκφράσει με
αφορμή το χωροταξικό Σουφλιά ΑΠΕ, δηλαδή από την κόκκινη γραμμή που
είχε τεθεί από όλους μας τότε, ως πρός τον αποκλεισμό όλων των
ευαίσθητων περιοχών από χωροθετήσεις τουλάχιστον Α/Γ. Θάθελα πολύ να
γνώριζα γιατί υπέγραψαν όλοι αυτοί οι φορείς -ομάδες και το κείμενο
περί ¨"προσδιορισμού και χαρτογράφησης των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα
αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας" βάσει του οποίου (με κριτήρια τα
οποία σίγουρα σχεδόν όλοι οι συνυπογράψαντες δεν έχουν την δυνατότητα
λόγω μη εξειδικευμένων γνώσεων να κρίνουν) περιορίζονται οι ευαίσθητες
στα αιολικά περιοχές στίς κατά την ΕΟΕ πλέον.
Βάσει ποίας επιστημονικής επίγνωσης, ως αναπόσπαστο κείμενο των
θέσεων τους, συνυπέγραψαν τον προσδιορισμό και την χαρτογράφηση των
κατά την ΕΟΕ ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών λοιπόν ; Τόση
εμπιστοσύνη έχουν στην ΕΟΕ; Γνωρίζουν άραγε γιά το παιχνίδι πού έλαβε
χώρα με διαφορετικούς χάρτες ως πρός περιοχές που θα συμπεριελάμβαναν
οι ορνιθολογοι στό κριτήριο 3, δηλαδή στίς ευαίσθητες ΖΕΠ βάσει ειδών;

Για παράδειγμα τον αντιστεκόμενο Ζάρακα με τ' ανοικτά πολλά μέτωπα
τον υποβίβασαν από ΖΕΠ σε περιοχή πού έχει κάποιες φωλιές Σπιζαετών
παραγνωρίζοντας τίς περιοχές του Μπούφου και την ευρύτερη περιοχή η
οποία στο σχετικό δελτίο επιστημονικών δεδομένων του καταλόγου Natura
GR2540001 αναφέρεται ως πολύ σημαντική περιοχή για την φωλέαση και
αναπαραγωγή των μεταναστευτικών ειδών. Επίσης το μόνο δελτίο στο οποίο
αναφέρεται ως κίνδυνος η χωροθέτηση αιολικών στίς κορυφογραμμές είναι
αυτό των ορέων της ΝΑ Λακωνίας οι οποίες ειναι σχεδόν εξ ολοκλήρου και
ΖΕΠ και οικότοπος του δικτύου Φύση 2000.
Είναι απίστευτο αυτό πού έγινε. Μέσω ορνιθολογικών μελετών άγνωστου
χρηματικού ύψους πού ανέθεσαν ενδιαφερόμενες εταιρείες σε μέλος ή μέλη
της ΕΟΕ αναθεωρήθηκαν οι θέσεις της για τον Ζάρακα, ενδεχομένως και
γιά άλλες περιοχές. Σε αυτό θα επανέθω και τότε κάποιοι φοβούμαι ότι
θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα.
Αυτοί πού υπέγραψαν το "επιστημονικό¨" κείμενο του προσδιορισμού και
χαρτογράφησης πρέπει να αποσύρουν την υπογραφή τους τώρα.
Με αυτό το κείμενο θα καταδικάσουν πολλές περιοχές, καθότι ανεξάρτητα
αν υιοθετήσει αυτό τον χάρτη το ΥΠΕΚΑ που δεν το νομίζω, το σίγουρο
είναι ότι θα τον χρησιμοποιήσουν αμέσως οι εταιρείες για όσες περιοχές
ή εκτάσεις (πέραν της ακτίνας των 2,3 ή των 5 χιλιομέτρων γύρω από
τις φωλιές τις οποίες βεβαίως υποτίθεται πως γνωρίζει η ΕΟΕ) δεν
συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.
Ας γνωρίζουν από τώρα τι θα λένε οι εταιρείες αυτοί που συνυπέγραψαν
τους χάρτες και τις παλινωδίες της ΕΟΕ, "Μα το λένε τόσες οργανώσεις
και κυρίως η ΕΟΕ, η περιοχή σας δεν είναι ορνιθολογικά ευαίσθητη,
επομένως θα την γεμίσουμε ανεμογεννήτριες".
'Ισως δεν έχουν καταλάβει οι περισσότεροι τι συνυπέγραψαν. Πρός τι η
υποχώρηση τόσων ομάδων ή οργανώσεων από την κόκκινη γραμμή μας ;
Απευθυνόμενος στην λογική όλων θέτω αυτό το ερώτημα κατ΄αρχάς : Σε μία
περιοχή πού έχει χαρακτηριστεί IBA από την ΒirdLife Ιnternational λόγω
ορνιθολογικού ενδιαφέροντος, (οι περιοχές αυτές είναι ευρύτερες των
ΖΕΠ και βάσει απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ κατόπιν
προσφυγής μας- και όχι της ΕΟΕ- και σε αυτές θα πρέπει να διεξαγονται
ορνιθολογικές διερευνήσεις, όπου μάλιστα και σύμφωνα με την απόφαση
911/08 της Επιτροπής, κατόπιν στάθμισης υπερτερούν τα ορνιθολογικά
συμφέροντα σε σχέση με τις ανάγκες για παραγωγή καθαρής ενέργειας), τα
προστατευόμενα είδη θα πρέπει να παραμένουν στίς παλαιές φωλιές τους
και να μήν φτιάχνουν άλλες επειδή η ΕΟΕ και τα επαγγελματικά μέλη της
πρέπει να σιτίζονται από το πράσινο ταμείο της Μπιρμπίλη και τις ΜΠΕ
των εταιρειών; Στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι τα 5 ή 3 χιλιόμετρα γύρω
από τις φωλιές και αν έρθουν και άλλα πουλιά θα πρέπει να
"συνωστίζονται" γύρω από τις ήδη υπάρχουσες φωλιές; Θα είναι
περικυκλωμένες οι περιοχές γύρω από τις φωλιές, με ανεμογεννήτριες και
με τα φωτορυθμικά τους το βράδυ (που και άνθρωπο τρομάζουν ) και
υποτίθεται ότι θα παραμείνουν πουλιά στην περιοχή;
Τά άλλα προστατευόμενα είδη όπως οι φιδαετοί και οι Μπούφοι και οι
περιοχές τους γιατί δεν συμπεριελήφθηκαν στα "κριτήρια" της ΕΟΕ ; Οι
μεταναστευτικοί διάδρομοι γιατί υποβιβάστηκαν σε "γνωστές στενωπούς ";
Είναι πολλά τα θέματα αλλά τα κριτήρια-βήματα της ΕΟΕ για τον
καθορισμό των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών είναι άκρως
προβληματικού χαρακτήρα γιά να χρησιμοποιήσω μιά κομψή έκφραση και δεν
είναι δυνατόν άκριτα και βιαστικά να γίνονται απόδεκτά σε τέτοια
έκταση και σε παρόμοια περίσταση από φίλους, ομάδες και οργανώσεις που
μας συνδέουν πολλά. Νομίζω ότι έπεσε ένας σχετικός πανικός με την
Μπιρμπίλη και το ΠΑΣΟΚ και κατέφυγαν πολλοί στην σιγουριά της ΕΟΕ,
αλλά με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτεται ο αγώνας μας ή εντείνεται η
αγωνία πολλών ανθρώπων όπως γιά παράδειγμα αυτών που υπέβαλαν την
αίτηση ακύρωσης των 480 στο ΣτΕ. Υπονομεύει ευθέως τις προσφυγές που
έχουν υποβληθεί για την ακύρωση του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ το κείμενο περί
προσδιορισμού και χαρτογράφησης των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα
αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας. Αρχικά το αναφέρω με έκπληξη και
ζητώ επανόρθωση. Αν δεν είναι αυτογκόλ δεν μπορώ να υποθέσω τι άλλο
αποτελεί αυτή η συνυπογραφή. Βέβαια και στά άλλα κείμενα υπάρχουν
προβληματικά εδάφια. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν μπορεί να
συνυπάρξει η αιολική ενέργεια- στην σχεδιαζόμενη βιομηχανικής κλίμακας
ανάπτυξη της και ανεξαρτήτως χωροθέτησης της (χερσαίας) με την
βιοποικιλότητα στην χώρα μας. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα και διγλωσσία.
Θα σε παρακαλέσω να το προωθήσεις αγαπητή αν το επιθυμείς εκεί που
πρέπει γιατί εγώ δεν γνωρίζω.

Σύντομα θα αναρτήσω στό διαδίκτυο όλα όσα αφορούν τις παλινωδίες της
ΕΟΕ και κάποια άλλα χρήσιμα ντοκουμέντα και τότε όλοι θα κρίνουν ως
πρός το ποιοί έχουν δίκιο.
Όσοι σκοπεύουν να υποβοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της
βιομηχανικής αιολικής ενέργειας (στις μή κατ΄αυτούς ευαίσθητες
ορνιθολογικά περιοχές !) ας το δηλώσουν ευθέως γιατί διστάζουν ;
Απλώς θα συμμετέχουν και στο σχέδιο γενοκτονίας των πουλιών και στο
κουρέλιασμα του τόπου μας και στα σχέδια των πολυεθνικών στις οποίες
θα παραχωρηθούν οι κορυφογραμμές των γενέθλιων τόπων τους. Λυπάμαι...

Φίλοι από τό Ζάρακα..
Γνωρίζουν αρκετοί πόσο ύπουλο είναι το παιχνίδι που παίχτηκε
από την ΕΟΕ με τη συλλογή υπογραφών. Και συνεχίζει να πιέζει και να ζητάει
υπογραφές γιατί αρκετοί μυρίστηκαν το πρόβλημα και υπαναχώρησαν.
Οι περισσότεροι φίλοι που υπέγραψαν παρασύρθηκαν από την ανάγκη εμφάνισης
δύναμης στη διαβούλευση και δεν έχουν ενημερωθεί για τα σκοτεινά παρασκήνια.

Πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τους φορείς που είναι γνήσιοι και έξω
από τα παιχνίδια συμφερόντων.

Κουράγιο, θα λάμψει η αλήθεια.

Οφείλουμε μια συγνώμη
στην κα Ελένη Α. Παπαδοπούλου δημοσιογράφο, διότι το παραπάνω άρθρο είχε από δικό μας λάθος τις προηγούμενες μέρες την υπογραφή της. Συντάκτης του άρθρου είναι κάτοικος της Λακωνίας
και όχι η κα Παπαδοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου