3 Δεκεμβρίου 2009

Ενημερωτική ομιλία του ΕΚΠΑΖ στο γυμνάσιο της Νεμέας.

Υπηρετώντας στην πράξη έναν από τους βασικούς του στόχους, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, το ΕΚΠΑΖ δραστηριοποιείται αύριο 4 Δεκεμβρίου 2009 στην Νεμέα. Στα πλαίσιο λοιπόν της ενημερωτικής καμπάνιας που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες, του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων θα γίνει αύριο λεπτομερής παρουσίαση στο Γυμνάσιο της Νεμέας. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τη δράση του παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΚΠΑΖ, σχετικά με το περιβάλλον και την άγρια πανίδα, με πλούσιο οπτικοαουστικό υλικό. Την πρόσκληση προς το παράρτημα Πελοποννήσου, έκανε ο Γυμνασιάρχης, του Γυμνασίου της Νεμέας κος Χρυσαιδος Ιωάννης.
Ο Ευαισθητοποιημένος Γυμνασιάρχης, που είχε την πρωτοβουλία, και οι μαθητές του γυμνασίου έχουν να επιδείξουν αξιόλογο συμμετοχή σε περιβαλλοντολογικά θέματα. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή για το παράρτημα, που ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή. Ο αεικίνητος λοιπόν υπεύθυνος του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΚΠΑΖ, κος Πέτρος Καπερναράκος θα ταξιδέψει για την Νεμέα όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική παρουσίαση προς τους μαθητές. Η ενημέρωση αποτελεί τον κύριο μοχλό που θα μας οδηγήσει να κάνουμε το πρώτο βήμα για να προσφέρουμε αυτά που αρμόζουν στο περιβάλλον. Και φυσικά κανείς δεν είναι σε θέση να μην προσυπογράψει, ότι ή περιβαλλοντική συνείδηση, μπορεί να μεταγγισθεί ευκολότερα στους νέους, επειδή ο ισολογισμός συναισθημάτων και λογικής, γέρνει προς το συναίσθημα, το οποίο όμως μόνο δεν αρκεί…….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου